La llei de Propietat Intel·lectual espanyola regula el dret de cita. La llei espanyola aplica a obres d’autors espanyols, independentment d’on es publiqui, i dels autors de la Unió Europea i d’autors de tercers països que tinguin residència a Espanya o que hagi publicat a Espanya. Fora d’aquests casos, la utilització que s’hagi fet d’una obra protegida es regularà per la llei personal de l’autor i si d’aquest ús es desprèn que no respecta la legislació d’aplicació, l’autor ò el titular de drets de propietat intel·lectual pot exercir accions contra la persona que hagi explotat incorrectament l’obra.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta