Es requereix l’autorització dels pares d’un menor d’edat (fins als 18 anys) per fer o per publicar una entrevista o per reproduir la imatge o veu del menor.

L’enregistrament d’imatges ha de respectar dos tipus de drets de la persona: (i) el dret d’imatge reconegut a la llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge; i (ii) el dret de protecció de dades de caràcter personal, regulat al Reglament General de Protecció de dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril).

El dret d’imatge (i) requereix demanar a la persona el dret a captar, reproduir i publicar la seva imatge. En cas de ser menors d’edat, aquesta autorització haurà de ser donada tant pel pare com per la mare de forma conjunta.

El dret de protecció de dades de caràcter personal (ii) exigeix demanar a la persona l’autorització de tractar la imatge com una dada personal, en cas que la imatge la guardis en un suport informàtic (fitxer), però no cal deformar la imatge a l’article científic. En cas de ser menors de 14 anys, aquesta autorització haurà de ser donada tant pel pare com per la mare de forma conjunta.

 

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta