A proposta de la comissió acadèmica d’un programa de doctorat, la UAB pot formalitzar convenis amb universitats estrangeres o centres d’ensenyament superior estrangers que puguin atorgar títols de doctor per a la realització de tesis doctorals sota aquest règim. En aquests casos cal fer un conveni, on entre altres coses, cal acordar si la tesi es defensarà a la UAB o a l’altra universitat. En el primer cas aplica la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola i en l’altra la del país de la universitat estrangera.

0

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta