El cicle de vida de les dades descriu els diferents estadis de la gestió de dades: creació o recopilació, processament, emmagatzematge,  publicació i reutilització.

El cicle de vida de les dades és un procés que va més enllà del cicle de vida d’un projecte ja que les dades recopilades continuen vives i a disposició per ser reutilitzades ja sigui pel mateix investigador que les ha generades en un projecte anterior ja sigui per altres investigadors.

Podeu consultar les infografies elaborades pel grup de treball d’Accés Obert de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) sobre la gestió de les dades de recerca i l’accés obert

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta