Una obra audiovisual es considera una obra en col·laboració especial. Són autors de la mateixa el Director-realitzador, els autors de l’argument, l’adaptació, el guió, el diàleg i l’autor de la composició musical creada especialment per aquesta obra. Generalment els drets d’explotació es cedeixen al productor, que és qui fa l’explotació de la mateixa.

4+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta