Es considera com a propietat industrial aquella part del dret mercantil que regula la protecció de les creacions industrials (patent d’invenció, model d’utilitat, disseny industrial), know-how i signes distintius (marques, nom comercial, ròtul d’establiment i denominacions geogràfiques).

Com a tal no està regulada a la Llei de propietat intel·lectual, sinó a la Llei de patents i, per tant, queda fora de l’objecte d’aquest blog informatiu.

Les consultes en relació amb creacions industrials i know-how les heu d’adreçar a l’Oficina de Valorització i Patents de la UAB.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta