El DDD inclou publicacions que tenen un període d’embargament. Els registres,  en substitució de la miniatura del document, inclouen la imatge d’un calendari. A sota de la imatge s’indica la data exacta en que aquest document estarà disponible a text complet. Alguns dels organismes finançadors demanen que el dipòsit dels documents finals al repositori es faci al més aviat possible. calendari

Disponible a partir de: 2021-08-31

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta