Al voler fer ús d’imatges en una classe (entenent que la classe és una obra autònoma) ens podrem acollir a les excepcions tant del dret de cita com la del dret d’il·lustració amb finalitat educativa (Articles 32.1 i 32.3 de la Llei de propietat intel·lectual, respectivament).

Les imatges, tot i que estiguin en format digital, estan protegides per la Llei de propietat intel·lectual, igual que una imatge d’un llibre o d’una revista. Cal que seguiu el mateix procediment que si fos una imatge en format paper.

Es poden utilitzar sense demanar autorització, les obres que són de domini públic; les obres de creació amb autor conegut passen a domini públic 80 anys després de la mort de l’autor. Les meres fotografies, o sigui les que no són pròpiament obres fotogràfiques, ho fan 25 anys a comptar també a partir de la seva realització.

També es poden fer servir imatges sota una llicència Creative Commons sense demanar autorització a l’autor sempre que es limiti als usos que permeti la llicència. Això sí: cal tenir en compte que per a incloure-les a l’aula virtual sense haver de demanar-ne autorització, la llicència haurà de permetre’n usos comercials.

Es poden trobar imatges en domini públic o sota llicències Creative Commons que permetin usos comercials a diversos llocs web. Actualment existeixen llocs web que contenen moltes imatges, algunes d’ús lliure i d’altres on el cost d’ús és molt baix. Podeu consultar diversos recursos a la guia Recursos audiovisuals i drets d’autor.

 

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta