Tota obra confereix al seu autor una sèrie de drets morals i patrimonials. Un dels drets morals és el de paternitat (article 14.3 de la Llei de propietat intel·lectual), amb la qual cosa quan s’utilitza una obra aliena s’hauria de fer menció de qui és l’autor.

D’altra banda, el fet que una obra estigui penjada a internet no vol dir que no estigui protegida pels drets de propietat intel·lectual. Si agafeu una imatge d’internet i citeu l’autor i la font original de la imatge, si aquesta imatge no està llicenciada de forma explícita per a la seva reutilització i redistribució no es pot usar.

Es poden trobar imatges en domini públic o sota llicències Creative Commons que permetin usos comercials a diversos llocs web. Actualment existeixen llocs web que contenen moltes imatges, algunes d’ús lliure i d’altres on el cost d’ús és molt baix. Podeu consultar diversos recursos a la guia Recursos audiovisuals i drets d’autor.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta