Cedir els drets de comunicació pública d’una obra a la UAB significa autoritzar a la Universitat a posar el vostre document o treball (TFM, TFG, tesis, gravacions,…) al repositori (DDD) per tal de facilitar-ne l’accés públic i gratuït a tothom a través d’Internet. El caràcter de no exclusivitat us permet penjar el vostre treball a altres plataformes o de distribuir-lo a altres companys.

Incorporant els treballs de fi de grau (TFG), els treballs de fi de màster (TFM), tesis doctorals, materials docents i producció científica del PDI, la Universitat compleix amb la seva funció de preservar i difondre la recerca i la investigació universitària.

 

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta