Els continguts produïts per una televisió pública no es consideren lliures de drets amb finalitats de docència i recerca, cal una autorització expressa del productor, tot i que sovint la seva projecció no suposa cap cost.

Per a la projecció a l’aula de material de qualsevol televisió, si us plau, ompliu el formulari “Gestió de drets audiovisuals per a la docència” que trobareu a la Seu Electrònica.

En el cas de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals permet que la comunitat universitària de la UAB utilitzi com a material docent o d’investigació, tot el que està penjat a la seva pàgina web.

En el supòsit de que es requereixi material que no està disponible a la web, cal fer arribar la sol.licitud d’una còpia segons les condicions que estan disponibles al següent enllaç.

La UAB no disposa, de moment, de cap autorizació per part d’altres cadenes de televisió.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta