Les creacions fetes en el marc d’una assignatura, tenen el mateix tractament en matèria de propietat intel·lectual que qualsevol altra obra audiovisual, són obres en col·laboració.

Cal l’autorització de tots els autors de l’obra per a poder fer comunicació pública (penjar-la al DDD, projecció a l’aula…).

5+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta