Sí, en el cas que siguin petits fragments i per tant es pugui considerar una cita.

D’acord amb l’article 32 de la llei de propietat intel·lectual si aquestes imatges s’incardinen dins d’un material (document) propi del professor podeu entendre que esteu davant el dret de cita de l’article 32.1 de la llei de propietat intel·lectual. Si aquest ús es fa a les classes presencials podeu entendre que també esteu davant del dret de cita dins una obra, que és la pròpia classe impartida pel professor.

Si únicament pugeu imatges d’un llibre de text o manual universitari a l’espai virtual, en principi, s’ha de demanar autorització de l’editorial que és qui habitualment té els drets d’explotació perquè l’article 32.2 de la llei de propietat intel·lectual, quan regula el dret d’il·lustració a les classes, exclou de l’autorització l’ús de material provinent de llibres de textos o manuals universitaris.

9+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta