Les persones que apareixen en una fotografia han de signar un document de cessió de drets d’imatge per a autoritzar aquest ús concret de la seva imatge. No caldrà en aquells casos en els que s’estigui informant gràficament sobre un esdeveniment públic quan la imatge de la persona aparegui com merament accessòria.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta