1.- El Dret de cita està Regulat a l’article 32.1 de la Llei de propietat intel·lectual, és el dret que té qualsevol persona a incloure dins una obra pròpia:

.- fragments d’obres alienes de naturalesa sonora o audiovisual; i/o
.- obres aïllades alienes de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu (fotografia, quadre…);

Cal que aquestes obres alienes hagin estat divulgades i la inclusió es faci a títol de cita o d’anàlisi comentari o judici crític. Aquesta utilització haurà de realitzar-se solament amb finalitat docent o de recerca, en la mesura justificada per l’esmentada finalitat i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.

2.- El Dret d’il·lustració amb finalitat educativa o de recerca: Regulat a l’article 32.3 i 32.4 de la Llei de propietat intel·lectual, és el dret del professorat i del personal d’universitats, entre d’altres, per a realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres i d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu alienes divulgades, sense finalitat comercial, per a il·lustrar els ensenyaments impartits a classe (presencial ò a distància), indicant l’autor i la font, excepte quan no sigui possible.

La llei identifica ‘petit fragment’ d’una obra, com aquell extracte quantitativament poc rellevant del total de la mateixa.

Quan l’objecte d’aquest dret sigui l’ús de llibres de text, manual universitari ò publicació assimilada, solament es podrà fer actes de reproducció (còpia) per la comunicació pública, inclosa aquesta, sempre i quan no impliqui posada a disposició (ie. fer-la accessible per la web). També es podran fer actes de distribució (lliurament de còpies) entre el personal investigador que col·labori en un determinat projecte de recerca.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta