El fet de trobar imatges i sons a Internet, sense permisos no vol dir que sigui de “domini públic” i que, per tant, es pugui usar lliurement. En cas que el material no especifiqui res, s’haurà de demanar permís a l’autor pel seu ús.

Per aquest motiu, han sorgit les llicències Creative Commons on s’explica els drets i ús dels materials que permet l’autor. Existeixen repositoris d’imatges i sons on es recopilen materials que poden ser usats lliurement. Consulteu la guia de Recursos audiovisuals i drets d’autor

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta