La cessió o autorització de l’autor de la tesi a la UAB per tal de comunicar publicament la tesi al repertori institucional TDX és amb caràcter no exlusiu. Per tant, l’autor pot publicar la seva tesi amb una altra editorial.

Es recomana que, abans de signar cap contracte i facilitar els originals a una editorial, es confirmi, entre d’altres, de quin tipus d’editorial es tracta, quina és la seva finalitat i on té la seu.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta