És recomanable indicar quins drets us voleu reservar i quins no sobre el treball (obra protegida) que esteu difonent. Les persones que accedeixin i consultin el treball sabran així de quina forma, o fins a quin punt, el poden utilitzar. Podeu explicar-ho en un text o bé fer servir alguna llicència estàndard, com ara les llicències Creative Commons.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta