Encara que una obra (treball) hagi passat al domini públic s’han de respectar els drets morals de paternitat i d’integritat que es reconeixen a les persones autores. Per tant, és important indicar l’autoria i la font d’on prové. Així mateix, se n’ha de respectar el contingut i s’ha de fer evident o informar expressament si es tracta d’un fragment o d’una reproducció íntegra d’un treball o obra.

Per a més informació sobre com fer citacions, podeu consultar la pàgina que subministra el Servei de biblioteques sobre citacions i bibliografia.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta