El tipus d’obres que contempla la Llei de propietat intel·lectual estan regulades als arts 10, 11 i 12.  La definició genèrica d’obra és la següent:

“Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, conegut actualment o que s’inventi en el futur…”

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta