A l’entorn digital regeixen les mateixes normes que regulen la propietat intel·lectual en general. Tots els drets d’explotació reservats als autors (reproducció, distribució, comunicació pública, transformació) continuen essent reservats en l’entorn d’internet. Encara que pugueu accedir a continguts de forma fàcil, això no autoritza en absolut a l’apropiació de la informació continguda en el web i molt menys a fer-ne un ús contrari a la legislació.

Així doncs, els textos, les imatges, les fotografies, el disseny, les seqüències musicals, els vídeos o audiovisuals, etc. de qualsevol web, estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.

Modificar un contingut localitzat a internet (retallar una imatge o canviar-li el color) implica un acte de transformació i cal tenir permís de l’autor o fer ús de materials que tinguin una llicència que ho permeti.

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta