Les dades personals s’han de tractar d’acord amb els principis i les bases legisladores dels articles 5 i 6 del RGPD.

Tingueu present que el tractament de dades de categories especials exigeix el consentiment previ i explícit de les persones interessades. Per tant caldrà recollir aquest consentiment de manera que l’investigador pugui demostrar, si cal, haver-lo obtingut.

Si no es té el consentiment, la publicació dels treballs implicaria una cessió de dades sense el consentiment, la qual cosa constitueix una infracció sancionable.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta