La LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades), no parla en cap moment de “dades sensibles”, sinó que usa el terme “dades especialment protegides”. Es poden usar ambdós termes de la mateixa manera.

El tractament de les “dades especialment protegides” està contemplat a l’article 7 de la LOPD.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta