Es considera autor la persona natural creadora de l’obra. Es presumeix autor a aquell qui apareix com a tal a l’obra, mitjançant el seu nom, signatura o signe identificatiu. En determinats casos, les persones jurídiques també poden ser titulars de drets d’autor i tenir alguns drets econòmics, encara que mai se’ls pot considerar creadors.

Quan una obra sigui el fruit d’un treball d’una pluralitat de persones podem distingir dos supòsits:

1.- Les obres en col·laboració (article 7 de la Llei de propietat intel·lectual): Aquelles que són el resultat unitari de la col·laboració de varis autors. Els drets pertanyen a tots els autors.

2.- Les obres col·lectives (article 8 de la Llei de propietat intel·lectual): Aquelles creades sota la iniciativa i coordinació d’una persona natural o jurídica que l’edita i divulga sota el seu nom. Els drets corresponen a la persona que ha tingut la iniciativa i la coordinació per editar i divulgar l’obra.

 

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta