D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la Llei de propietat intel·lectual, té la consideració d’autor sobre una creació la persona natural que creï una obra literària, artística o científica. Atès que l’estudiant és el creador de l’obra (treball), ell és l’autor i té els drets de propietat intel·lectual sobre la mateixa.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta