Les “dades sensibles” o “dades especialment protegides” són aquelles que tenen especial influència en el drets fonamentals, les llibertats públiques de la persona i la seva intimitat. Per aquest motiu requereixen una major protecció que la resta de dades personals.

Estan regulades a l’article 7 de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades). La legislació no parla en cap moment de “dades sensibles”, sinó que usa el terme “dades especialment protegides”. Es poden usar ambdós termes de la mateixa manera.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta