En general tot allò que no pugui ser identificat com a obra. A grans trets s’exclouen les idees, procediments, mètodes d’operació o conceptes matemàtics en si mateix, encara que no l’expressió dels mateixos.

També s’exclouen les disposicions legals o reglamentàries, els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes dels organismes públics, així com també les traduccions d’aquests textos (article 13 de la Llei de propietat intel·lectual).

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta