La durada dels drets d’explotació d’una obra estan especificats als articles 26 a 30 de la Llei de propietat intel·lectual.

La regla general és que la durada dels drets d’explotació supera la vida de l’autor i es manté fins a 70 anys després de la seva mort. Passat aquest període, l’obra passa a ser de domini públic.

Supòsits especials de durada de drets d’explotació:

1.- Obres pseudònimes o anònimes: 70 anys des de la divulgació.

2.- Obres no divulgades: 70 anys des de la seva creació.

3.- Obres en col·laboració (ie. obres audiovisuals): Tota la vida dels coautors i 70 anys de la mort de l’últim coautor supervivent.

4.- Composició musical amb lletra: Tota la vida dels coautros i 70 anys de la mort de l’últim coautor supervivent.

5.- Obres col·lectives: 70 anys des de la seva divulgació.

6.- Obres publicades per parts que no siguin independents: la protecció es realitzarà a partir de cadascuna de les divulgacions de les parts.

Els terminis es computen des de l’1 de gener de l’any següent de la mort de l’autor o de la divulgació de l’obra.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta