Dependrà de la cessió de drets que hàgiu acordat amb la revista on s’ha publicat l’article. Hi ha revistes que es reserven l’exclusiva de publicació dels articles, algunes vegades durant un temps determinat. Altres revistes demanen tenir els drets de forma no exclusiva, i en aquest cas podeu, en paral·lel, publicar o difondre el treball per qualsevol altre mitjà, sense haver de respectar un termini. El projecte SHERPA-ROMEO recull els contractes de cessió de drets de la majoria de revistes científiques. Per les revistes espanyoles es pot consultar DULCINEA.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta