El servei de fotocòpies de la UAB està prestat per una empresa concessionària del servei que, a la seva vegada, té subscrit un contracte de llicència amb CEDRO, que li faculta a reproduir obres protegides pels drets de propietat intel·lectual fins un 10% del total de l’obra. Si es volgués reproduir més d’un 10% del contingut d’una obra protegida, s’ha de demanar autorització de l’autor.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta