L’autor de la tesi signa un model de declaració (enllaç) o contracte d’edició amb la Universitat, en el qual cedeix únicament a la UAB, amb caràcter de no exlusivitat, el dret de comunicació pública als repertoris propis o consorciats designats a aquests efectes.

La UAB no comercialitza cap tesi doctoral sinó que, a través de la assignació d’un ISBN i de la seva publicació en obert mitjançant el portal TDX, protegeix l’autoria de l’obra. La tesi doctoral pot ser consultada per a estudi personal, així com per a activitats o materials d’investigació i docència, en els termes que estableixen l’art. 32 de la Llei de Propietat Intel·lectual. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.

En la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de l’autor i el títol de la tesi doctoral.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta