L’autor de la tesi és la persona natural que la crea i té tots els drets de propietat intel·lectual sobre la mateixa.

L’autor de la tesi signa un model de declaració (enllaç) o contracte d’edició amb la Universitat, en el qual cedeix a la UAB, amb caràcter de no exlusivitat, el dret de comunicació pública als repertoris propis o consorciats designats a aquests efectes.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta