En principi, solament podeu fer ús del contingut d’una obra aliena sense demanar permís al seu titular, emparant-vos en el dret de cita.

En cas que els continguts de l’obra que voleu utilitzar siguin explotats sota una llicència Creative Commons, cal veure quins permisos atorga la llicència. Recordeu citar sempre la font i l’autor.

Si l’obra està en domini públic, podeu fer ús dels seus continguts respectant els drets morals d’autoria i d’integritat.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta