Cal que us poseu en contacte amb l’autor/a (titular originari) o la persona física o jurídica que té els drets d’una obra (titular derivatiu) per demanar l’autorització o informació sobre qui és la persona titular actual dels drets d’explotació sobre l’obra. Si no es coneix qui és el titular dels drets, podeu adreçar-vos al Registre de la Propietat Intel·lectual.

En funció del tipus d’obra també hi ha altres entitats oficials responsables que us poden ser útils per obtenir aquesta informació:

 Registre Mercantil

Entitats de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual

Així com les fonts indicades a l’annex del RD 22/2016 de 27 de maig pel qual es desenvolupa el règim jurídic de les obres òrfenes.

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta