El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets d’una persona física sobre la seva obra (creació humana original) de naturalesa literària, artística o científica expressades per qualsevol mitjà o suport. Les persones jurídiques també poden ser titulars dels drets. La legislació estableix que l’autor pugui obtenir uns beneficis pel seu treball intel·lectual i la seva aportació a la cultura en general, durant un temps limitat.

Els drets d’autor atorguen al seu titular dos tipus de facultats o drets:

  • D’una banda, els drets morals, de caràcter irrenunciables i inalienables: dret de divulgació, dret de paternitat, dret d’integritat de l’obra, dret de modificació i el dret de retirada.
  • D’altra banda, els drets d’explotació o patrimonials, de caràcter transferible i de durada limitada:
– Drets exclusius: Dret de reproducció.
Dret de distribució.
Dret de comunicació pública.
Dret de transformació.
– Drets de simple remuneració: Dret de participació.
Dret de compensació equitativa per còpia privada.
Dret de remuneració per distribució.
Dret de remuneració per comunicació pública.

La legislació sobre propietat intel·lectual també regula els següents drets que són connexos als drets d’autor. Per a més informació, consulteu l’enllaç,

Què són els drets connexos als drets d’autor?

 

3+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta