Són aquells drets, diferents als atorgats a l’autor sobre la seva obra, que la legislació sobre propietat intel·lectual confereix a determinades persones (artistes intèrprets, productors, entitats de radiodifusió, realitzadors de meres fotografies i editors) sobre determinades produccions, concretant-se en els següents:

  • Dret dels artistes intèrprets o executants sobre l’explotació de les seves actuacions (50 anys des de l’execució. Si en aquest període es publica per un mitjà diferent al de la gravació, la durada serà de 50 anys des de la primera publicació).
  • Dret dels productors de fonogrames (50 anys des de la gravació. Si en aquest període es fa públic, 70 anys des de la primera publicació lícita).
  • Dret dels productors de gravacions audiovisuals (50 anys des de la seva realització. Si en aquest període es divulga, 50 anys des de la divulgació).
  • Dret de les entitats de radiodifusió sobre les seves emissions (50 anys des de la primera emissió).
  • Drets dels fotògrafs sobre les meres fotografies (25 anys sobre la realització o reproducció de la fotografia).
  • Dret dels divulgadors d’obres inèdites que estiguin en domini públic (25 anys des de la divulgació lícita).
  • Dret dels editors d’obres no protegides pels drets d’autor (25 anys des de la seva publicació).

Aquests titulars tenen una protecció autònoma respecte els drets d’autor, amb una durada de uns 25-50 anys, amb caràcter d’exclusivitat a l’explotació.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta