És la situació en què queden les obres literàries, artístiques o científiques quan venç el termini de protecció dels drets econòmics o d’explotació. Una obra que es troba en domini públic pot ser explotada lliurement, respectant els drets morals d’autoria i d’integritat de la mateixa.

Podeu consultar Quina durada tenen els drets d’explotació?

Una eina d’ajuda per a saber si els materials que voleu utilitzar es troben en domini públic segons la legislació de cada país és outofcopyright

2+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta