Es consideren obres òrfenes aquelles els titulars de les quals no estan identificats o, d’estar-ho, no estan localitzats tot i que s’hagi fet una cerca diligent dels mateixos.

Actualment l’ús d’obres òrfenes està regulat a l’article 37 bis de la Llei de propietat Intel·lectual i el RD 224/2016, de 27 de maig, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de les obres òrfenes.

Bàsicament, certes institucions culturals (com pot ser les biblioteques) tenen la facultat de fer reproducions, a efecte de digitalització, i comunicació pública d’aquelles obres òrfenes que estiguin en el seu catàleg, sempre que ho facin sense finalitat de lucre i en compliment de les finalitats de la institució que fa ús de les mateixes.

1+

No hem resolt el teu dubte?

Fes una consulta