Aquest web conté un recull de preguntes més freqüents (PMF) que aporten informació en matèria de propietat intel·lectual i accés obert, de caràcter orientatiu i sense que es puguin considerar, en cap cas, assessorament jurídic per part de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi podeu accedir fent una cerca a la casella o bé navegant per les carpetes temàtiques. El web ha estat preparat i redactat en Català, tot i que s’ofereix la traducció a l’Espanyol i a l’Anglès, les quals són meres traduccions automàtiques realitzades amb programaris de traducció automàtica que podrien contenir imprecisions respecte la versió catalana.

Cerqueu les paraules que defineixen la vostra consulta, en català. Si escriviu una paraula o una frase entre cometes, als resultats només s'inclouen pàgines amb les mateixes paraules en ordre idèntic al contingut de les cometes.

Accés obert

Informació científica en accés obert.

21 preguntes

Creative Commons

Llicències Creative Commons.

7 preguntes

Dades de recerca

Informació sobre els tipus de dades existents.

17 preguntes

Dades personals

Informació sobre la protecció de dades.

21 preguntes

Dipòsit digital de documents

Publicació de la producció científica al Dipòsit Digital de Documents de la Universitat (DDD).

9 preguntes

Docència i material docent

Elaboració, ús i publicació de materials docents.

18 preguntes

Imatges i Audiovisuals

Informació sobre el dret d'imatge i el tractament d'obres i gravacions audiovisuals

20 preguntes

Plagi

Informació sobre la còpia de textos acadèmics.

13 preguntes

Publicació

Publicació de llibres i revistes.

19 preguntes

Recursos digitals

Condicions d'ús dels recursos digitals contractats per la UAB.

5 preguntes

Tesis doctorals

Registre i publicació de la tesi doctoral.

10 preguntes