Tag Archives: agència

Indemnización por clientela: concepto de “nuevos clientes”

La doctrina del Tribunal de Justicia resulta esencial para interpretar y aplicar las normas nacionales que incorporan Directivas comunitarias. De ahí el interés de la sentencia de 7 de abril de 2016 (C-315/14), Marchon Germany GmbH e Yvonne Karaszkiewicz. En … Continue reading

Posted in contractes mercantils | Tagged , | 1 Comment

Contracte de Distribució

El contracte de distribució sempre ha generat forces problemes degut a la manca d’una normativa específica. Un dels més importants és si el distribuidor/concessionari te dret a una indemnització quant el proveïdor dels productes o serveis rescindeix el contracte i … Continue reading

Posted in contractes mercantils | Tagged , , , | Leave a comment