Carlos G贸rriz L贸pez

Month: July 2015

ECONOMIA COL路LABORATIVA

Tinc uns amics que, a m茅s a m茅s d鈥檈ncantadors, s贸n un exemple d鈥檈conomia col路laborativa. Una an猫cdota recent il路lustra l鈥檃firmaci贸. Fa uns dies ens van invitar a sopar. El menjar era exquisit, la conversa interessant i la m煤sica de fons adient. En preguntar la meva dona per la can莽贸 que estava sonant (perdona-la Senyor per no recon猫ixer la gran Billie Holiday), vam comen莽ar a parlar sobre els nous formats de m煤sica i en C猫sar, l鈥檃mfitri贸, ens va explicar que no comprava m茅s discos ni CDS des de que s鈥檋avia donat d鈥檃lta a Spotify: 鈥渆l que importa no 茅s la propietat, sin贸 poder gaudir de la m煤sica鈥. Doncs b茅, aquesta idea 茅s un dels elements essencials d鈥檃quest nou moviment econ貌mic.

En efecte, l鈥檈conomia col路laborativa persegueix una 煤s m茅s eficient de b茅ns infrautilitzats a trav茅s de mitjans de comunicaci贸 cibern猫tics. Es basa en tres pilars. El primer 茅s la necessitat de millorar la utilitzaci贸 dels actius que els ciutadans i les empreses tenen a la seva disposici贸 per tal de fer una societat m茅s sostenible. El segon pilar 茅s la primacia de la possessi贸 sobre la propietat. 脡s a dir, lo important no 茅s acumular quants m茅s b茅ns millor si no poder-ne utilitzar el major nombre. Per aix貌 resulta fonamental compartir-los. I el tercer pilar 茅s la utilitzaci贸 de mitjans de comunicaci贸 que permetin un gran acc茅s i rapidesa; en particular, internet, les aplicacions inform脿tiques, els dispositius m貌bils i les plataformes virtuals.

Aquest nou moviment est脿 revolucionant la nostra economia i societat. Pensin per exemple en el m贸n del transport. Uber ha entrat amb tanta for莽a en el sector del taxi que hi ha pa茂sos que estan comen莽ant a liberalitzar-lo 鈥撁﹕ a dir, s鈥檋an acabat les llicencies. I una situaci贸 similar es pot produir en el m贸n de l鈥檋ostaleria, tot i que Airbnb no sembla tenir tanta for莽a. Quant a l鈥檈ntreteniment, Spotify i la pirateria han ferit (de mort?) la industria discogr脿fica. El crowfunding s鈥檈st脿 convertint en una alternativa seriosa a les fonts tradicionals de finan莽ament. I el mateix est脿 succeint a l鈥檈ducaci贸 superior: la tecnologia cibern猫tica ha donat un nou impuls a l鈥檈nsenyament a dist脿ncia. A m茅s, cada cop hi ha m茅s alumnes i universitats interessats en els MOOC (Massive Open Online Course). Un darrer exemple es suficient per il路lustrar aquest canvi: les impressores 3D. La seva popularitzaci贸 capgirar脿 tots els sectors industrials, doncs permetr脿 que puguem construir els b茅ns que desitgem amb un cost m铆nim.

Els beneficis de l鈥檈conomia col路laborativa s贸n evidents, doncs permet aprofitar millor els recursos naturals, reduir les despeses (per exemple, reduint els intermediaris) i incrementar el benestar social. Per aix貌, algun dels seus ap貌stols (Jeremy RIFKIN: La sociedad de coste marginal cero, Paid贸s, Barcelona, 2014) pronostica que substituir脿 el capitalisme. Ara b茅, tamb茅 hi ha amenaces molt preocupants. Per exemple, genera molts riscos per la intimitat. Les empreses d鈥檃quest nou model econ貌mic tenen acc茅s a un gran quantitat de dades dels usuaris, que poden utilitzar per fins no sempre lloables 鈥搈algrat que puguin ser l铆cits. Permetin-me rec贸rrer de nou a Uber per il路lustrar el conflicte. S鈥檋a publicat que aquesta empresa ha ofert a alguns ajuntaments nord-americans dades dels seus clients per tal d鈥檃conseguir l鈥檃utoritzaci贸 necess脿ria per la seva aplicaci贸 (MOROZOV, Evgeny: 鈥淟a ofensiva de Uber鈥, a El Pa铆s, 28.2.2015). Al meu modest entendre, la soluci贸 no es incrementar la legislaci贸 sobre la utilitzaci贸 de dades alienes, que ja existeix, si no un major control per part de les autoritats competents.

Tamb茅 s贸n nombrosos els riscos existents pel m贸n laboral. El desenvolupament de la tecnologia i la implantaci贸 de l鈥檈conomia col路laborativa poden fer que molts llocs de treballs desapareguin. Imaginin-se qu猫 passar脿 amb els taxistes i els repartidors quan s鈥檌mplantin els cotxes sense conductor, que semblen ser molt m茅s segurs en neutralitzar les errades humanes. M茅s val que ens anem preparant per un debat seri贸s sobre la renda m铆nima universal*.

 

* Per a qui vulgui reflexionar al respecte, enlla莽o tres entradas de Rafael Arenas Garc铆a, catedr脿tic de Dret Internacional Privat, company a la UAB i, malgrat tot, amic: “Renta b谩sica de Ciudadan铆a”; “Salarios de miseria: causas, consecuencias y soluciones”聽i “Sobre los salarios”.

Novedades en Derecho de sociedades: RD 421/2015 y Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria

El legislador espa帽ol se ha mostrado especialmente activo en el 谩mbito del Derecho de sociedades, pues en poco m谩s de 15 d铆as se han publicado dos normas en el Bolet铆n Oficial del Estado: el RD 421/2015 y la Ley de Jurisdicci贸n Voluntaria. La primera entronca con la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizaci贸n, una de cuyas finalidades era agilizar la creaci贸n de empresas. Para ello adopt贸 medidas para facilitar la creaci贸n de sociedades de sociedades de responsabilidad limitada. Sus art铆culos 15 y 16 preve铆an un procedimiento que se basaba en la utilizaci贸n del Documento 脷nico Electr贸nico y el sistema de tramitaci贸n telem谩tica del Centro de informaci贸n y Red de Creaci贸n de Empresas (CIRCE). Asimismo ofrec铆an la posibilidad de utilizar unos estatutos-tipo estandarizado, aunque los socios pod铆an optar por redactar una versi贸n libre.

En desarrollo de esos preceptos se ha aprobado el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y de escritura p煤blica estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electr贸nica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. En primer lugar, establece los campos que deben tener la escritura y los estatutos-tipo que contempla la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalizaci贸n (arts. 2 a 5 y Anexo II). Remite a una Orden del Ministerio de Justicia el modelo de escritura (art. 6) pero s铆 ofrece unos estatutos-tipo estandarizados (Anexo I). Tambi茅n regula el procedimiento de remisi贸n de la escritura al Registro Mercantil (art. 6). En segundo t茅rmino, regula la Bolsa de denominaciones sociales, prevista tanto en la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalizaci贸n como en la DF 1.陋 de la Ley de Sociedades de Capital (art. 9). Y tercero, el RD 421/2015 disciplina la Agenda Electr贸nica Notarial, que contiene el calendario de disponibilidad de los notarios para la firma de la escritura de constituci贸n de sociedades (art. 8 y DA 1.陋). Entra en vigor a los tres meses de su publicaci贸n en el BOE; por lo tanto, el 13 de septiembre de 2015.

La segunda norma es la Ley 15/2015, de 2 de julio, de jurisdicci贸n voluntaria. Como su t铆tulo indica, esta disposici贸n regula los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia de sociedades. Se ubican dentro del T铆tulo VIII rubricado De los expedientes de jurisdicci贸n voluntaria en materia mercantil. Los arts. 117 a 119 disciplinan la convocatoria de la junta general, los 120 a 123 la solicitud de nombramiento y revocaci贸n de liquidador, auditor e interventor de una entidad, el 124 la reducci贸n del capital y la amortizaci贸n de acciones o participaciones y los 125 a 128 la disoluci贸n judicial de sociedades. La convocatoria de la asamblea general de obligacionistas es el objeto de los arts. 129 a 131. Interesa a帽adir que tambi茅n son objeto de disciplina la exhibici贸n de libros, documentos y soportes contables (arts. 112 a 116) y la adopci贸n de medidas en caso de robo, hurto, extrav铆o o destrucci贸n de t铆tulos-valor y de representaci贸n de partes de socio (arts. 132 a 135. V茅ase tambi茅n la DF 11.陋). En todos estos casos la competencia es de los juzgados de lo mercantil.

Las novedades introducidas obligan al legislador a modificar otras normas, entre las que se hallan diversos preceptos mercantiles. En lo que a nosotros afecta, comentar que la DF 2.陋 da una nueva redacci贸n al art. 40 del C贸digo de comercio y la DF 14.陋 incide en la Ley de Sociedades de Capital. En particular, modifica los arts. 139 (apartados 3.潞 y 4.潞), 141 (apartado 2.潞), 169, 170, 171, 265, 266, 377, 380, 381, 389, 422 y 492 (apartado 2.潞). Igualmente, tambi茅n revisa el art. 6. de la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre regulaci贸n de la emisi贸n de obligaciones por Sociedades que no hayan adoptado la forma de An贸nimas, Asociaciones u otras personas jur铆dicas y la constituci贸n del Sindicato de Obligacionistas.

Excepcions al tancament del Registre Mercantil

La DGRN ha hagut de pronunciar recentment en dues ocasiones sobre la inscripci贸 de determinats actes quant la fulla personal de la sociedad estava tancada. A la Resoluci贸 de 20.5.2015 es demanava el dip貌sit dels comptes anuals. El registrador mercantil es va negar degut a que la societat havia estat donada de baixa per Hisenda en relaci贸 a deutes de l’Impost de Societats. L’article 131.2 del texte refos de l’Impost de Societats (RDL 4/2004, de 5 de mar莽) ordenava el tancament del Registre Mercantil en aquest cas. La Direcci贸 General estima el recurs i revoca la decisi贸 perqu猫 l’article 96 del Reglament del Registre Mercantil exceptua el dip貌sit dels comptes anuals.

“Art铆culo 96聽Asientos posteriores al cierre provisional.-聽Practicado en la hoja registral el cierre a que se refieren los art铆culos 276 y 277 del Reglamento del Impuesto de Sociedades,聽s贸lo podr谩n extenderse los asientos ordenados por la autoridad judicial o aquellos que hayan de contener los actos que sean presupuesto necesario para la reapertura de la hoja, as铆 como los relativos al dep贸sito de las cuentas anuales.”

La soluci贸 va ser la contr脿ria a la聽Resoluci贸 de 21.5.2015聽at猫s que el sup貌sit de fet era diferent. Es demanava la inscripci贸 del nomenament d’auditor voluntari i el registrador ho denega聽perque聽la fulla personal de la societat s’havia tancat al no haver depositat els comptes anuals dins del termini previst. La DGRN confirma aquesta decisi贸 en virtut dels arts. 279.1 i 282 LSC i es remet a la seva anterior Resoluci贸 de 28.1.2015.

“El cierre del Registro constituye una sanci贸n contra la sociedad por el incumplimiento de una obligaci贸n legal (…). La sanci贸n s贸lo se levanta en los supuestos contemplados en la Ley cuyo contenido desarrolla el art铆culo 378 del Reglamento del Registro Mercantil. El nombramiento voluntario de auditor llevado a cabo por el 贸rgano de administraci贸n no se encuentra entre las excepciones al cierre del folio registral por lo que procede la confirmaci贸n de la calificaci贸n de la registradora.”

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén