El professor Ignacio Arroyo ha publicat un article a l鈥檈dici贸 de 鈥淓l Pa铆s鈥 de 27 de gener on reflexiona sobre el cas Madoff. Molt interessant.