Adquisició d’actius dels bancs

El R.D.-Ley 7/2008 permet a l’Estat adquirir títols emesos pels bancs. Es tracta d’una mesura dirigida a conferir liquidat a les entitats de crèdit. Ara bé, genera forces dubtes. Entre ells, si és possible qualificar-la com un ajut públic i, en cas afirmatiu, quina incidència tindrà el Dret de Defensa de la Competència; en particular, l’art. 87 TCE. Un altre dubte és si l’Estat pot esdevenir accionista de les entitats de crèdit i, en el seu cas, quin paper ha de tenir. Respecte a la última qüestió, val la pena llegir l’apunt que fa en José María Garrido, catedràtic de Dret Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, al diari “Cinco días” ahir 22 de desembre de 2008. També es interessant l’article de “El País” de 9 de desembre que m’ha enviat en Sergio (gràcies): “Bruselas opta por el realismo en la inyección de capital público a la banca”.

About Carles Górriz López

Professor Titular de Dret Mercantil. Aficionat al cine, a la literatura i a fer esport.
This entry was posted in Competencia y propiedad industrial and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.