g_eresbier_lulu.jpgPintura d’Eduard Resbier 

 

Que la vida ocorri, que la vida succeeixi, mentre la tenim, no és pas matèria de consciència gaire sovintejada. Que la vida passi i sigui el bressol de tots els somnis, no forma part  de la meditació habitual, ni encara menys sembla -en realitat només ho sembla- que formi part de la diguem-ne “meditació” de les altres formes de vida del planeta, que com sabem des de Darwin i des de la genètica actual, no estan pas gaire allunyats de nosaltres. Rarament quan hom viu pensa que està vivint, llevat de moments molt trasbalsadors. I sortosament de no pensar-hi, hem de dir!

Però l’artificier, que ho sap, vol sempre aquest límit despert, aquesta consciència trasbalsadora, allò que elevi qualsevol petit gest, qualsevol petit moviment involuntari del cos a la percepció absoluta i a la seva idealitat.  És per això que segueix observant la vida en tots i cadascun dels seus moviments, en cada una de les seves pulsions més ínfimes, en cada una de les seves manifestacions conscients o inconscients. Per a l’artificier -i pel qui aculli aquests nom- la vida és la gran obsessió i la gran passió. I en descriurà, en percebrà, en recrearà cada un dels seus passos, cada una de les seves inintel·ligibles transversalitats i verticalitats, cadascuna de les seves brutals o delicades manifestacions. I també, i vet ací la seva tendència ultramundana, en vol recrear els abismes, aturar certs moments per a la impossible, en la vida, atenció pedagògica. Vet aquí el seu drama i la seva grandesa.

 I finalment també la seva irrefrenable tendència a la perversió, pensin ara en la esplèndida obra escènica El verí del teatre de Rodolf Sirera. Aquest pot ser també l’artificier, un home que es pot captenir sota totes les formes i, alhora, de cap, i que executa al llarg  del seu moviment vital totes i cadascuna de les formes possibles. 

Aquest és l’Artificier.