Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posts from gener 2021

Posted
21 gener 2021 @ 10am

Posted in
General

Lingüística forense, el llenguatge com a prova i evidència

Anàlisi del discurs, fonètica, camps semàntics… La lingüística forense és un camp de la lingüística aplicada que busca la resolució de certs problemes judicials, mitjançant l’anàlisi del llenguatge.[1] S’usa per exemple per decidir si dos escrits corresponen a la mateixa persona (amb ajuda de la grafologia), per estudiar casos de possible plagi, identificar trets personals […]