Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posts from novembre 2020

Posted
1 novembre 2020 @ 12pm

Posted in
General

Què hi ha darrere els llibres de text de català?

A més del seu objectiu central, aquesta obra també ofereix un resum de la història de les metodologies d’ensenyament de llengües estrangeres, una presentació dels llibres de text en català, una observació crítica de les tasques del Consell d’Europa i del MECR… Déu-n’hi-do! Anàlisi crítica de llibres de text de català per a no catalanoparlants […]