Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posts from juliol 2014

Posted
6 juliol 2014 @ 9am

Posted in
General

Easy languages to learn… for English speakers

Linguistic distance Comparative linguistics divides individual languages into language families (Lewis, 2009). Within and between language families there are different degrees of proximity measured by the overlap in lexicon, phonetics, grammar, etc. The distance between a native language that one already speaks and a new language one wants to learn affects the effort one has to put into studying […]


Posted
4 juliol 2014 @ 8am

Posted in
General

Aprendre llengües: diferències socials i individuals

Jornades Internacionals per a Professors de Català, Lleida, 21-24 de juliol de 2014 Diferències individuals: l’aptitud per aprendre idiomes Carme Muñoz, Universitat de Barcelona En aquest taller es presentarà el camp d’estudi de les diferències individuals dels aprenents (diferències cognitives, motivacionals, de personalitat i d’edat). Seguidament ens centrarem en l’aptitud lingüística i els seus efectes […]