Llengües i llengua
Blogs de la UAB | De tot una mica en llengües

Posted
23 maig 2013 @ 9am

Posted in
General

Sobre puntuació: usos de les cometes i els guions en les citacions textuals i diàlegs en català.

També revisió d’alguns usos convencionals diferents segons les llengües.

Programa

1. Reconeixement dels diferents tipus de citacions textuals: separades del text,
inserides, que inclouen una altra citació, que contenen supressions de text…

2. Aprofundiment en els usos de les convencions gràfiques i especialment de les
cometes en els diversos tipus de citacions textuals.

3. Reconeixement dels diferents tipus de diàlegs: sense incís narratiu, amb
incisos posposats, anteposats i interns concomitants.

4. Aprofundiment en els usos de les convencions gràfiques i especialment dels
guions en els diversos tipus de diàlegs amb incisos i sense.

5. Aplicació pràctica, des del punt de vista de la redacció, revisió i
traducció de textos, dels usos de les cometes i els guions en les citacions
textuals i diàlegs en català.

6. Revisió d’alguns usos convencionals distints segons les llengües.

7. Presentació i comentari de la bibliografia corresponent.

Curs de l’APTIC, juny 2013


No Responses to “ Sobre puntuació: usos de les cometes i els guions en les citacions textuals i diàlegs en català.”


There are no comments yet. You could be the first!

Deixa un comentari