Cuidabloc

El Blog d'Infermeria a la UAB

Archive for the category Citacions bibliogràfiques

jul. 19 2016

Guies “Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver” revisades al DDD

Sense títol

Ja teniu al repositori institucional (DDD) les guies revisades de:

Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver ( Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Edició en català.

Citas bibliográficas según el modelo Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Edició en castellà.

Quina és la utilitat d’aquestes guies?

 • Una bibliografia es composa d’una sèrie de citacions bibliogràfiques. La citació bibliogràfica està formada per un conjunt de dades que permeten descriure i identificar de forma abreujada qualsevol tipus de document per tal de localitzar-lo posteriorment sense dificultat.
 • Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una bibliografia. En l’àmbit de les Ciències de la Salut una de les més utilitzades és l’estil emprat per la National Library of Medicine (NLM) i l’estil Vancouver ( el que presentem en les guies revisades)  Recordeu que aquest estil ja no revisa!!
 • Citar la documentació que hem utilitzat per a l’elaboració del nostre treball, és indispensable a l’hora de presentar la nostra tasca i,  citar bé, és un requisit indispensable. Amb aquestes guies es disposa dels models per tal citar els documents que utilitzem de forma més habitual.

 


No hi ha comentaris

gen. 29 2016

CITACIONS BIBLIOGRÀFIQUES SEGONS EL MODEL DE LA NLM. Nova edició de la guia al DDD

 

Ja podeu consultar al DDD ( Dipòsit Digital de Documents de la UAB)

ranquingGen2016g,0

la guia revisada per tal de citar les referències emprades,  segons el model de la National Library of Medicine. CITING MEDICINE. 2n ed.
Recordeu que a la guia trobareu els casos més freqüents, però tota la informació per citar la trobareu a l’enllaç original:

www.nlm.nih.gov/citingmedicine

th-citmed-lrg

Aquest estil és d’aplicació a l’àmbit de les Ciències de la Salut. Ha estat creat per la National Library of Medicine dels Estats Units,  i és una guia d’estil per a autors i editors.

Enllaç directa a la guia, aquí.

Esperem que us sigui d’utilitat!!

 


No hi ha comentaris

nov. 14 2014

Mendeley III-editar els autors dels nostres registres

 • Com podem editar els autors dels nostres registres?
 • En quin ordre hem d’entrar el nom i els cognoms?
 • Hem de posar el nom complet o amb la inicial ja n’hi ha prou?

 Aquestes són algunes de les preguntes que podem plantejar-nos quan ens cal editar els autors dels nostres registre. Les casuístiques, poden ser variades:

 • Necessitem entrar un document de forma manual:  FILE — Add Entry Manually
 • Cal arreglar o completar un registre que tenim a la carpeta

cuidabloc1

Ja sigui per introduïr de nou o bé per modificar registres que ja tenim, a l’editar l’entrada d’autors, Mendeley ja ens indica que hem d’entrar les dades “Last Name, First Names…” això vol dir:  tal  i com sigui la informació que hem trobat a la font original, hem d’entrar els cognoms al principi i després d’una coma i espai, el nom  ( p.ex: Pérez Galdós, Benito)

Recordeu que els autors anglosaxons, cal entrar-los pel darrer element:

Smith, Mary H.

Hughes, Gareth J

sempre posarem les dades que coneixem, si sabem el nom complet, el posarem. Per exemple:  entrem a l’autor:

Pepito Grillo Grillo   tal com Mendeley ens indica:

cuidabloc2

Una vegada acabada l’edició, veiem que Mendeley, a la pantalla  dreta d’edició del registre, no posa el nom ( Pepito) sinó la inicial (P.)

En el cas que fem servir un estil que necessiti el nom sencer per generar la bibliografia ( p.ex: Modern Humanities Research Association ) això no ens ha de preocupar, doncs quan generi la bibliografia, Mendeley ho farà amb el nom sencer ( tal i com ha capturat les dades de la font original o bé tal i com nosaltres ho hem introduït):

Grillo Grillo, Pepito  

pepito


No hi ha comentaris

jul. 21 2014

Guies revisades al DDD: estil Vancouver i estil NLM ( Citing Medicine)

Sense títol

Ja teniu al repositori institucional (DDD) les guies revisades de:

Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver ( Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)

Citas bibliográficas según el modelo Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Edició en castellà.

Citacions bibliogràfiques segons el model de la NLM. “Citing Medicine” 2n ed. (National Library of Medicine-US)

Quina és la utilitat d’aquestes guies?

 • Una bibliografia es composa d’una sèrie de citacions bibliogràfiques. La citació bibliogràfica està formada per un conjunt de dades que permeten descriure i identificar de forma abreujada qualsevol tipus de document per tal de localitzar-lo posteriorment sense dificultat.
 • Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una bibliografia. En l’àmbit de les Ciències de la Salut una de les més utilitzades és l’estil emprat per la National Library of Medicine (NLM) i l’estil Vancouver .
 • Citar la documentació que hem utilitzat per a l’elaboració del nostre treball, és indispensable a l’hora de presentar la nostra tasca i citar bé, és un requisit indispensable. Amb aquestes guies es disposa dels models per tal citar els documents que utilitzem de forma més habitual, així com l’enllaç ( en en cas de NLM) per tal d’accedir a la normativa completa.

 


No hi ha comentaris

febr. 14 2014

Com elaborem un treball d’investigació? Segon pas: la (temuda) revisió bibliogràfica

holmesmaObjectius de la revisió

• Conèixer l’estat de la questió. Què en sé? Què em queda per saber?

• Conèixer les estratègies d’investigació,metodología i procediments emprats

• Definir l’objectiu i les hipótesis propies (abans i durant) i comparació i anàlisi del resultat ( després)

maFonts d’Informació en Ciències de la Salut

Definir l’objectiu de la nostra cerca d’informació. Nivells, objectius i necessitats: (per a què necessito la informació? , a quines preguntes he de respondre?)

Conèixer i escollir la font d’Informació adequada:

• Trobador +
• Pubmed
• Cinahl
• Scopus
• Google Acadèmic… ????????????????? QUINA TRIAR ?????????????????

Opció A: Consultar Trobador+ (bases de dades)
Opció B: Consulta el teu bibliotecari/a de referència

maCom treure partit de les Fonts d’Informació?

Les Biblioteques de la UAB organitzen sessions de formació per tal que els usuaris de la UAB coneguin i comprenguin les eines i serveis que els ofereixen. Els cursos són gratuïts i poden ser sol•licitats pels usuaris de la comunitat universitària de la UAB.

Si en aquests moments no està disponible el curs que us interessa o bé voleu un curs a mida, demaneu un curs “a la carta”

On ho trobo? On m’apunto? bib.uab.cat/formacio

maGuies que un poden interessar:

ACCEDIR A PUBMED COM A USUARI DE LA UAB. El Servei de Biblioteques disposa d’una URL específica per als usuaris de la Universitat Autònoma de Barcelona que permet enllaçar el resultat de les cerques de PubMed amb els articles i els serveis de les biblioteques de la UAB.

• DINÀMICA GENERAL DE CERCA EN UNA BASE DE DADES . Guia amb indicacions sobre com formular una estratègia de cerca (operadors, truncament, etc. ), seleccionar la base de dades on realitzar-la i avaluar i tractar els resultats obtinguts.

• CERCAR ARTICLES DE REVISTA. Guia amb indicacions per trobar articles de revista al catàleg de les Biblioteques de la UAB, ja sigui un article concret o articles sobre una matèria o d’un autor. També conté informació sobre els serveis disponibles per obtenir articles que no es trobin a la UAB.

• TROBADOR+.Guia amb informació sobre què és Trobador+, el metacercador de recursos electrònics de la UAB. Inclou dades sobre com accedir-hi, quins recursos i serveis ofereix, com cercar-hi informació i com tractar els resultats obtinguts.

• RECURSOS DIGITALS EN INFERMERIA. Guia dels principals recursos digitals dins l’àmbit de la Infermeria.

• RECURSOS DIGITALS EN FISIOTERÀPIA. Guia dels principals recursos digitals dins l’àmbit de la Fisioteràpia: bases de dades, eines web 2. 0, portals de llibres i revistes electròniques, etc.

• RECURSOS DIGITALS EN MEDICINA. Guia dels principals recursos digitals dins l’àrea de la Medicina: bases de dades de suport al diagnòstic i la recerca, localització dels documents, eines 2. 0 de la Biblioteca de Medicina, altres recursos d’interès, etc.

ON SÓN LES GUIES?ma  al DDD (Diposit Digital de Documents de la UAB)

ddd.uab.cat

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

 • Burns N, Grove SK. Investigación en enfermería: desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia. España: Elsevier; 2012.
 • Contexto del conocimiento: la revisión bibliográfica. Dins: Polit DF, Hungler BP. Investigación científica en ciencias de la salud. 6ºed. México: Mcgraw-Hill Interamericana; 2003. p. 77-101
 • Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Dins: Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 5ª ed. México: McGraw-Hill; 2010. p. 50-75
 • Gracia Gálvez MI, Icart Isern MT. Revisión bibliográfica. Dins: Icart Isern MT, Pulpón Segura AM (coord.), Garrido Aguilar, EM, Delgado-Hito, P. Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación,una tesina y una tesis. Barcelona: UB, 2012. p.51-64. (metodología; 19)

Si voleu repasar el primer pas de Com elaborar un projecte d’investigació : ESCOLLIR TEMA, feu un clic aquí.


No hi ha comentaris

oct. 31 2013

Benvingut Mendeley, adéu Refworks!!

En el post d’avui us volem presentar Mendeley Premium, la nova eina de gestió de citacions bibliogràfiques que la UAB posa a disposició dels seus usuaris. Aquesta eina substituirà el gestor Refworks, al qual ja no s’hi podrà accedir a partir del 31 de desembre de 2013.

Mendeley Premium s’ha subscrit dins del marc del Consorci de Biblioteques Universitàries Catalanes (CBUC), i en els propers mesos s’anirà implantant a totes les universitats públiques catalanes.

Què és Mendeley?

Mendeley és una eina gratuïta, molt coneguda ja per la comunitat investigadora d’arreu del Món. Cal tenir present que no és només un gestor de referències bibliogràfiques, sinó que, a més, també és una xarxa social per a investigadors que permet:

 • crear un perfil de recerca on incloure la producció científica pròpia, el currículum… i fer-los visibles per a la resta d’investigadors amb compte a Mendeley
 • afegir arxius adjunts
 • crear un grup de treball amb 3 investigadors més, per a poder col·laborar en un espai privat
 • la consulta a través de dispositius mòbils

I què és Mendeley Premium?

Partint dels mateixos serveis que ofereix la versió gratuïta de Mendeley , Mendeley Premium ofereix unes prestacions superiors:

 • més capacitat d’emmagatzematge d’arxius adjunts (fins a 5 Gb)
 • possibilitat de crear un nombre ilimitat de grups de treball amb d’altres investigadors: cada grup de treball pot estar format per 25 components com a màxim.

A la UAB ja s’ha posat en marxa aquesta eina, la qual cosa significa que en el propers 2 mesos i migfins el 31 de desembrecaldrà migrar totes les referencies de Refworks a Mendeley Premium.

El Servei de Biblioteques de la UAB ha elaborat una pàgina web on s’ofereix tota la informació necessària:

 • com donar-se d’alta a Mendeley Premium
 • què cal fer si un usuari ja té creat un compte a la versió gratuïta de Mendeley
 • com migrar els registres de Refworks a Mendeley Premium

Cal tenir present que les condicions de subscripció d’aquest producte marquen que només els usuaris que estiguin actualment vinculats a la UAB podran accedir a Mendeley Premium. Per comprovar -ho, el sistema solicitarà el correu institucional de la UAB.

Totes aquelles persones que ja no estiguin vinculades a la UAB (antics alumnes, etc.) podran migrar les dades de a la versió gratuïta de Mendeley.

El personal de les Biblioteques de la UAB està a la vostra disposició per donar-vos informació i suport sobre Mendeley Premium.

 


No hi ha comentaris

juny 07 2013

Citacions bibliogràfiques segons el model de la NLM “Citing Medicine”. Nova guia al DDD

Con ja sabeu, per tal de citar els documents,hi ha diferents normatives que ens ajuden a normalitzar el procés de redacció de les citacions bibliogràfiques. En l’àmbit de les Ciències de la Salut, una de les més utilitzades és l’estil emprat per la National Library of Medicine (NLM) i encara també, l’estil Vancouver (tot i que ja no s’actualitza). Així doncs, la presentació de les referències bibliogràfiques, pot variar segons l’estil que decidim utilitzar, però és important que dins un mateix treball, el conjunt de la bibliografia segueixi el mateix estil de forma clara i coherent.

Teniu més informació al respecte en un el post “Sistemes de Citació en Ciències de la Salut.NLM vs. Vancouver

Disposeu al DDD ( Dipòsit Digital de Documents ) d’unes guies d’ús amb exemples per tal d’utilitzar el model Vancouver i ara també presentem:

Nlm

Guia bàsica per a fer citacions bibliogràfiques segons el model de la NLM- “Citing Medicine” 2n ed.

 

CITING MEDICINE ha estat elaborat per la Biblioteca Nacional de Medicina d’Estats Units i és una segona edició. Els exemples que us presentem a continuació són solament una mostra breu dels més utilitzats i són extrets dels exemples de la NLM

Els exemples per tal de citar segons NLM els podem trobar integrament a: www.nlm.nih.gov/citingmedicine

th-citmed-lrg

Esperem que us sigui d’utilitat!


No hi ha comentaris