Cuidabloc

El Blog d'Infermeria a la UAB

jul. 19 2016

Guies “Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver” revisades al DDD

Sense títol

Ja teniu al repositori institucional (DDD) les guies revisades de:

Citacions bibliogràfiques segons el model Vancouver ( Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Edició en català.

Citas bibliográficas según el modelo Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). Edició en castellà.

Quina és la utilitat d’aquestes guies?

  • Una bibliografia es composa d’una sèrie de citacions bibliogràfiques. La citació bibliogràfica està formada per un conjunt de dades que permeten descriure i identificar de forma abreujada qualsevol tipus de document per tal de localitzar-lo posteriorment sense dificultat.
  • Hi ha diferents normatives per a l’elaboració d’una bibliografia. En l’àmbit de les Ciències de la Salut una de les més utilitzades és l’estil emprat per la National Library of Medicine (NLM) i l’estil Vancouver ( el que presentem en les guies revisades)  Recordeu que aquest estil ja no revisa!!
  • Citar la documentació que hem utilitzat per a l’elaboració del nostre treball, és indispensable a l’hora de presentar la nostra tasca i,  citar bé, és un requisit indispensable. Amb aquestes guies es disposa dels models per tal citar els documents que utilitzem de forma més habitual.

 


This entry was posted on Dimarts, 19 juliol, 2016 at 10:56 and is filed under Citacions bibliogràfiques, Vancouver. You can follow any responses to this entry through the feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Deixa un comentari